0121 212 0338
Sun - Thu/ 12:00-22:00, Fri - Sat / 12:00-23:00
Yaprak Dolma (V) (GF)